میان افزارهای اینترنت اشیاء

میان افزارهای اینترنت اشیاء

IoT Middleware Layers


میان افزار، یک لایه نرم افزاری بین سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی در فناوری اینترنت اشیاء است. به عبارتی، میان افزار یک لایه نرم افزاری یا به عبارتی مجموعه ای از زیر لایه های موجود میان سطح نرم افزارهای کاربردی و فناوری های مورد استفاده می باشد. میان افزار در سالهای اخیر نقش اصلی و بسیار مهمی در توسعه خدمت های جدید و ترکیب مزیت های فناوری های گذشته برای رسیدن به یک فناوری جدید را داشته است. دلایل متعددی بر ضرورت وجود میان افزارها در اینترنت اشیاء وجود دارند. دلیل اول این است که تشریح و اجرای استانداردهای مشترک در زمانی که فناوری های متنوع در اینترنت اشیاء وجود دارد، بسیار دشوار است. اما برای تبدیل شدن به واقعیت، اینترنت اشیاء باید به کامپیوترهای نامتجانس متصل شود. در حقیقت، میان افزار مانند یک عامل ارتباطی بین فناوری های متفاوت عمل می نماید. دلیل دوم این است که، برای برنامه های کاربردی در حوزه های گوناگون، تقاضا برای لایه مجزا وجود دارد. برای کاستن از این مشکل، میان افزار، برای خدمات ارتباطی در لایه فیزیکی، برنامه های کاربردی با رابط های گرافیکی تهیه می نماید. میان افزارها همچنین، جزئیات غیرضروری و تنوع تکنولوژی های سطح فیزیکی را برای ساده سازی استفاده، از نظر کاربران پنهان می کنند.

به عبارتی اطلاعات گردآوری شده توسط تجهیزات هوشمندسازی به واسطه شبکه های مختلف که امروزه بخش اصلی صنعت فناوری اطلاعات محسوب می شوند به سیستم جامع جمع آوری داده ها ارسال می گردند. در آنجا به واسطه میان افزارها که وظیفه همگون سازی داده ها و نیز ترکیب منابع را دارند، اطلاعات خواسته شده کاربر بدون نمایش پیچیدگی ها ارائه می گردد.

شاید این مقاله هم به شما کمک کند...
زیرساخت های اینترنت اشیاء